Calendula Officinalis

Officinalis antyder att det är en medicinalväxt: latinets officina betyder i grunden verkstad, men även apotek, dvs en verkstad för beredning av preparat från läkeörter.     Ringblommans blad har använts inom medicin sedan 12 hundra talet, den har sitt ursprung i medelhavsområdet men växer idag i hela världen. Ringblomman har höga halter av flavonoider

Continue reading »