Ångerrätt & Reklamation

Du har enligt distansavtalslagen rätt att häva ditt köp inom 14 dagar. Ångerfristen börjar gälla den dag du mottar din beställning eller väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller endast om varan är i väsentligt oförändrat skick. Du har som kund rätt att undersöka varan men du får inte bryta plomberingar eller prova produkten. Vid utnyttjande av ångerrätten är kunden ansvarig för både returkostnad och att varan kommer fram hel. Kontakta alltid kundtjänsten via e-post innan du skickar tillbaka en vara.

Ångerrätt är ej tillämplig för företag. Vid godkänd reklamation/hävning av köp så återbetalar vi summan för din beställning inom 30 dagar. Vid nyttjande av ångerrätt vänligen använd följande adress:

Eteritique AB
Högalidsgatan 34
117 30 Stockholm

Reklamation

Är din vara skadad eller felaktig måste du reklamera varan inom skälig tid. Vi rekommenderar att reklamationen görs på baksidan av följesedeln.  Beskriv felet noggrant och ange om du vill ha ny vara eller pengarna tillbaka. Vid godkänd reklamation ersätter vi givetvis dig för eventuella returfraktkostnader. Vid reklamationer används samma adress som för ångerrätt

Eteritique AB
Högalidsgatan 34
117 30 Stockholm

Tvist

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

Övrigt

Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning.