Li är en av Eteritiques ambassadörer
Kevin är en av Eteritiques ambassadörer
Lina är en av ambassadörerna för Eteritique
Eteritiques ambassadör Luukas Tukia på gymet

Våra ambassadörer

Enastående individer vars värderingar och handlingar inspirerar oss på Eteritique.