Li är en av Eteritiques ambassadörer
Kevin är en av Eteritiques ambassadörer
Lina är en av ambassadörerna för Eteritique
Eteritiques ambassadör Luukas Tukia på gymet