Eteritique inleder sammarbete med Bee Urban

Visste du att var tredje tugga du äter är pollinerat av ett honungsbi, eller att världens bin blivit värderade till 1900 miljarder om året (2013) och kallas för ”flygande 50 dollarsedlar”? Och visste du att bina håller på att dö ut, vilket skapat en global pollineringskris?

Bee Urban är ett företag som med hjälp av utplacering av bikupor i Sverige utbildar, upplyser och lobbar för binas överlevnad. Tillsammans med Neal´s Yard Remedies placeras nu ytterligare en bikupa uppe på Kulturhusets tak i Stockholm.

För varje produkt av Bee Lovely bidrar ditt köp inte bara till att ”adoptera” två bin i kupan, utan även till främjandet av biologisk mångfald genom våra ekologiska produkter.

Lite fakta om Bee Urban…
”Bee Urban arbetar för att sprida kunskap om vikten av olika ekosystemtjänster som människan är beroende av, dvs tjänster naturen ger oss ”gratis”, som ex pollinering, luftrening, co2-upptag etc. För ca 6 år sedan fick Karolina Lisslö och Josefina Oddsberg kunskap om att det försvinner växtarter från Stockholmstrakten pga brist av pollinerande insekter. Detta är förlust av biologisk mångfald både på växt -och djursidan. Av Sveriges 289 arter av solitära bin är hela cirka 40% utrotningshotade, och samtidigt råder det en global bidöd på våra tambin, så till den grad man talar om en global pollineringskris. Detta styr egentligen tillgång och pris på allt vi äter (odlad mat samt kostnaden att föda upp boskap om de inte har något att äta), vad vi har på oss (bomullen pollineras), för att inte tala om kaffe och te som skulle försvinna utan bin! Forskning visar att det skulle råda en global skörbjugg inom fyra år om alla bin försvann.

Så med andra ord, vill vi inte tappa tänderna och gå klädda i polyester bör vi ägna bina en extra tanke..

Bee Urban, som med hjälp av sina samarbetspartners upplyser om detta hot samtidigt som man bidrar med en fysisk bikpa som hjälper till att pollinera sitt närområde där den står (ca 3 km i radie från kupan). Det blir ett tydligt och konkret miljöarbete för företaget som samtidigt får honungen från sina små honungsfabriker. Honungen i sig är ju resultatet av att pollinering skett, då den består av nektar och pollen från blommor som bina besökt. Fler och fler studier visar dessutom på att urbana stadsbin verkar ha en större chans till överlevnad och bättre hälsa då de slipper insektsgifter i jordbrukslandskapet, och har en större matrikedom i och med att vi människor planterar städerna för en jämn blomning.

I slutet av säsongen, dvs i mitten/slutet av augusti samlas honungen in och slungas, silas, och tappas på burk. Sedan i september kan man ha skördefest! Urban honung anses av gourmetkockar vara den finaste av honungsorter då den har en s.k. ”bred smakbukett”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *